Contact Information

Inquiries

Mailing Address

Ritsumeikan University (Biwako-Kusatsu Campus)
1-1-1 Nojihigashi, Kusatsu,Shiga 525-8577 Japan
Tel+81-77-561-3940
Fax+81-77-561-3947