IR Ritsumeikan Alumni Association Board Members (17th Term)

Chairperson Takahiro Yoshimaru
Vice-Chairperson Hiroshi Ono
Secretary-General Kumi Yoshida
Deputy Secretary-General Shogo Maeda
Eri Yokoyama
Secretary Miwa Kakinoki
Asae Nakashima
Tomoko Ninomiya
Osamu Yamada
Yuta Shimizu
Yumiko Konishi
Mizuho Masuda
Yoshihiko Uchida
Tetsuji Seno
Hirohumi Nakayama
Tomonori Harada
Kenji Katsuki
Satoshi Morita
Satoko Ishihiro
Minako Ito
Natsumi Otaki
Hiroaki Kimata
Chika Nishio
Akira Tomatsu
Shohei Ogawa
Masakazu Kimura
Ayumi Ishibashi
Koki Awakawa
Shusuke Aoji
Mizuho Shigemura
Masahiro Tonomoto
Miki Hanamura
Sae Tanaka
Kazusa Morita
Saki Yahiro
Shiho Azuma
Tomoe Sakurai
Ryoma Endo
Ryota Ozawa
KIM Minsu
Taira Sugimoto
Auditor Mai Kawaguchi
Tomoko Sakoi
Advisor Tomoaki Nishimura
Ryoji Nakagawa
Secretary (Representing Professors) Yasuyoshi Minamino
Keiichi Shirato