Access

Maps

周辺地図

Ritsumeikan University Biwako-Kusatsu Campus (BKC)
Bio Link B805, 1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu, Shiga 525-8577 JAPAN

By train & bus or taxi