Members

 • Shin-Ichiro YAMAGUCHI

 • Kazuki TERAO

 • Yoshinobu KATO

 • Hideaki TANABE

 • Itsuki TOMINAGA

 • Shunsuke NOMURA

 • Yuuki NODA

 • Saori TOYOURA

 • Arisa HORI

 • Harui YAMAGUCHI

 • Yasutaka KANO

 • Miki KUROIWA

 • Yamato AOSHIMA

 • Kanaru MINOBE

 • Tomoki HIRANO