Members

 • Shin-Ichiro YAMAGUCHI

 • Miki KUROIWA

 • Yasutaka KANO

 • Yamato AOSHIMA

 • Ryunosuke GOHARA

 • Hideyuki SAWAI

 • Ren TANIGUCHI

 • Mai NAKAHARA

 • Miyu FUJIWARA

 • Zhaoyang ZONG

 • Mayuka ARAI

 • Hiroto KOYAMA

 • Kotaro SUGIYAMA

 • Miki TAKEMURA

 • Karen MIWA

 • Ichika IHASHI

 • Kentaro KISHIMOTO

 • Shota MATSUO

 • Nahoko YAMASHITA

 • Yuzuki YAMAMOTO