Members

 • Shin-Ichiro YAMAGUCHI

 • Miki KUROIWA

 • Saori TOYOURA

 • Arisa HORI

 • Harui YAMAGUCHI

 • Yasutaka KANO

 • Kanaru MINOBE

 • Yamato AOSHIMA

 • Ryunosuke GOHARA

 • Hideyuki SAWAI

 • Ren TANIGUCHI

 • Mai NAKAHARA

 • Miyu FUJIWARA

 • Zhaoyang ZONG

 • Tomoki HIRANO

 • Ichika IHASHI